top of page

Cwrdd â’r tîm

Mandy

Dean

Arweinyddes Tîm Gofalwyr Ceredigion

Tracey

Patrick

Gweithiwraig Allgymorth

Jamie

Jones-Mead

Gweithiwr Allgymorth Gofalwyr Ifanc

Eve

Lambrick

Gweithiwr Allgymorth Gofalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc sy’n Gofalu mewn Addysg

Dan

Filsell

Gweinyddiaeth a Chyllid

John

McDade

Swyddog Cyllid

John

Raftree

Ymddiriedolwr

Anne

John

Ymddiriedolwraig

Emily

Bleakley

Ymddiriedolwraig

Sally

Duckers

Cydlynydd Gwirfoddolwyr a Gwneud i Ofalwyr Gyfrif

Caryl

Lawrence

Gweithiwraig Allgymorth

Beth

Davies

Swyddog Gofalwyr
– Bronglais

Laura

Hammond

Cydlynydd Gweinyddiaeth a Man Cyswllt Cyntaf

Sioned

Camlin

Man Cyswllt Cyntaf

Jenny O'Hara

Jakeway

Prif Swyddog Gweithredu

Owen

Jones

Ymddiriedolwr

Margaret

Evitts

Ymddiriedolwraig

Gabrielle

Heathcote

Ymddiriedolwraig

Sue

Lee

Gweithiwraig Allgymorth

Dylan

Owen

Gweithiwr Allgymorth Gofalwyr Ifanc

Liz

Gunning

Swyddog Gofalwyr – Lleolir yn y Gymuned

Kat

Walden

Cymorth Gweinyddol

Anne

Clark

Man Cyswllt Cyntaf

Marilyn

Jarvis

Ymddiriedolwraig

Ann

Williams

Ymddiriedolwraig

Eluned

Yaxley

Ymddiriedolwraig

Shân

Cooper

Ymddiriedolwraig

bottom of page