top of page

Cwrdd â’r tîm

Cwrdd a'r Tim Photos

Mandy

Dean

Arweinyddes Tîm Gofalwyr Ceredigion

Cwrdd a'r Tim Photos

Tracey

Patrick

Gweithiwraig Allgymorth

Cwrdd a'r Tim Photos

Pete

Kingston

Gweithiwr Datblygu Allgymorth

Cwrdd a'r Tim Photos

Eve

Lambrick

Gweithiwr Allgymorth Gofalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc sy’n Gofalu mewn Addysg

Cwrdd a'r Tim Photos

Anne

Clark

Arweinydd Systemau’r Man Cyswllt Cyntaf

Cwrdd a'r Tim Photos

Sioned

Camlin

Man Cyswllt Cyntaf

Cwrdd a'r Tim Photos

Marilyn

Jarvis

Ymddiriedolwraig

Cwrdd a'r Tim Photos

Anne

John

Ymddiriedolwraig

Cwrdd a'r Tim Photos

Emily

Bleakley

Ymddiriedolwraig

Cwrdd a'r Tim Photos

Sally

Duckers

Cydlynydd "Gwneud i Ofalwyr Ifanc Gyfrif"

Cwrdd a'r Tim Photos

Jamie

Jones-Mead

Gweithiwr Allgymorth Gofalwyr Ifanc

Cwrdd a'r Tim Photos

Liz

Gunning

Swyddog Gofalwyr – Lleolir yn y Gymuned

Cwrdd a'r Tim Photos

Laura

Hammond

Arweinydd Gweinyddol

Cwrdd a'r Tim Photos

Kat

Walden

Cymorth Gweinyddol

Cwrdd a'r Tim Photos

John

McDade

Swyddog Cyllid

Cwrdd a'r Tim Photos

John

Raftree

Ymddiriedolwr

Cwrdd a'r Tim Photos

Margaret

Evitts

Ymddiriedolwraig

Cwrdd a'r Tim Photos

Gabrielle

Heathcote

Ymddiriedolwraig

Cwrdd a'r Tim Photos

Sue

Lee

Gweithiwraig Allgymorth

Cwrdd a'r Tim Photos

Caryl

Lawrence

Gweithiwraig Allgymorth

Cwrdd a'r Tim Photos

Beth

Davies

Swyddog Gofalwyr
– Bronglais

Cwrdd a'r Tim Photos

Kate

Lawes

Arweinydd Datblygu’r Tîm Man Cyswllt Cyntaf

Cwrdd a'r Tim Photos

Dan

Filsell

Gweinyddiaeth a Chyllid

Cwrdd a'r Tim Photos

Owen

Jones

Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro

Cwrdd a'r Tim Photos

Ann

Williams

Ymddiriedolwraig

Cwrdd a'r Tim Photos

Eluned

Yaxley

Ymddiriedolwraig

Cwrdd a'r Tim Photos

Shân

Cooper

Ymddiriedolwraig

bottom of page